تبلیغات
WARCRAFT: Dota Allstars - مدهای دوتا الستارز
سایت دوتا بازهای ایرانی

مدهای دوتا الستارز

27 شهریور 88 21:54

نویسنده : TNT
ارسال شده در: ترفندها و نظرات ،

برای دیدن مدهای مپ دوتا الستارز به ادامه مطلب بروید

AP- :

شما میتوانید از تمام هیروها یکی را انتخاب کنید.

SD- :

 از بین سه هیرو باید یکی را بر دارید.

DM- :

پس از مرگ هیروی شما از بین رفته و می توانید هیروی جدیدی انتخاب کنید . اگر  dm- بزنید هیرو اتوماتیک انتخاب می شود

ID- :

پس از مرگ تمام آیتم های شما از دست می رود.

PA- :

انتخاب متحد.

PX -:

انصراف از انتخاب متحد.

AIREPICK- :

کامپیوتر در انتخاب خود تجدید نظر می کند.

SWAP X- :

می توانید با این فرمان در صورت موافق بودن دوستتان با وارد کردن شماره یکدیگر به جای x هیروها را عوض کنید.

NOREPICK- :

repick ای وجود ندارد!!

DI- :

تعداد نفراتی را که کشتید در بالا نشان می دهد.

PE- :

رمز انتخاب دشمن.

PX- :

انصراف از انتخاب دشمن.

MS- :

move speed شما را نشان می دهد .

AS- :

همه Strength

AI :

همه Intelligence

AA- :

همه هیرو ها Agility می شوند.

AR- :

همه هیروها را کامپیوتر انتخاب می کند.

RD- :

هر بازیکن می تواند هیروی خود را از هر دو گروه انتخاب کند.(در حالت معمولی فقط می تواند از گروه خود انتخاب کند.)  از بین 20 هیرو

 REPICK- :

انتخاب دوباره هیرو (فقط برای یک بار).

PE- :

می توانید هیروی دشمن را انتخاب کنید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -