تبلیغات
WARCRAFT: Dota Allstars - بررسی ایتم : Heart of Tarrasque
سایت دوتا بازهای ایرانی

بررسی ایتم : Heart of Tarrasque

24 شهریور 88 06:24

نویسنده : مصطفی xv
ارسال شده در: ایتم ها ،

این ایتم برای تقوییت strange (دوام و پایداری) استفاده میشود . همچنین نزدیک به 1000 تا health به هیرو میدهد.

Gives:
+300 Hit Points
+35 Strength
Regenerates 1% of hit points per second

این ایتم با قیمت  5500 یکی از ایتم های گران قیمت بازی است. و بیشتر در اواخر بازی از ان استفاده میشود.اگراز کمبود health هیروی خود رنج می برید حتما از این ایتم استفاده کنید. 

ایتم های مورد نیاز:

  Messerschimidts Reaver  +25strange قیمت:3200

   Vitality Booster  +250 hp قیمت: 1100 

  Heart of Tarrasque Recipe Scroll  قیمت:1200