تبلیغات
WARCRAFT: Dota Allstars - اموزش هیروی rexxar
سایت دوتا بازهای ایرانی

اموزش هیروی rexxar

23 شهریور 88 08:20

نویسنده : مصطفی xv

Rexxar - The Beastmaster
Range: 100 | Move Speed: 310
Primary: STR
Str: 23 + 2.2 | Agi: 18 + 1.6 | Int: 16 + 1.9
Damage: 56 - 60 | HP: 587 | Mana: 208
HP Regen: 0.94 | Mana Regen: 0.65
Attack Speed: 0.69 | Armor: 5

 

 

نکات مثبت:

1:سرعت خوبی دارد.

2:ATTACK SPEED نسبتا خوبی دارد.

3:سه جادوی(level) موثر و قوی دارد.

4.ارمور (قدرت دفاع در برابر حملات وضربه ها) بالایی دارد.

جادوها:

1:    به سمت دشمن دو عدد تبر پرتاب می کند که از چند حریف health میگیرد.

Level 1 - Each axe deals 90 damage.
Level 2 - Each axe deals 120 damage.
Level 3 - Each axe deals 150 damage.
Level 4 - Each axe deals 180 damage.

2: .  برای یک دقیقه یک عقاب و یک گراز احضار میکند .

3:   attack speed هیرو را تا 20 درصد افزایش میدهد.

6:   از حریف 300تا health میگیرد.4ثانیه stun (قفل کردن هیروی حریف) میکند.     4 ثانیه کند میکند.

 

ترتیب انتخاب :

1.2:   

3.4:   

5.6:   

7.8:   

9.10:  

11.12:

13.14:

15:     

ایتم:حتما ایتم sang and yasha را برای این هیرو ببندید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 24 شهریور 88 05:55