تبلیغات
WARCRAFT: Dota Allstars - کلیه مپ های AI
سایت دوتا بازهای ایرانی

کلیه مپ های AI

19 شهریور 88 16:28

نویسنده : TNT
ارسال شده در: مپ دوتا AI ،

کلیه مپهای AI براتون پیدا کردم هر کدومو میتونید جداگانه از ادامه مطلب دانلود کنید

بازم نظر یادتون نره!!!!!!!

 :  DOTA ALLSTARS  V5.84c

www.4shared.com/file/54055711/7938c012/584c_AI.html

   : DOTA ALLSTARS V6.38

http://feattheone.persiangig.com/DotA%20Map/AI/6.38%20AI%20aeyah.rar

  : DOTA ALLSTARS V6.38b

http://www.4shared.com/file/54055710/e3ff084/638b_AI.html

DOTA ALLSTARS V6.43B

http://feattheone.persiangig.com/DotA%20Map/AI/6.43b%20AI.rar

DOTA ALLSTARS V6.44

http://feattheone.persiangig.com/DotA%20Map/AI/6.44b%20AI.rar

DOTA ALLSTARS V6.45B

http://feattheone.persiangig.com/DotA%20Map/AI/6.45%20AI.rar

DOTA ALLSTARS V6.48

http://www.4shared.com/file/33564923/1a9c64f8/DotA_Allstar_v648b_AI_plus_wwwcrashgameblogfacom.html?dirPwdVerified=67c76a7a

DOTA ALLSTARS V6.49 B

http://feattheone.persiangig.com/DotA%20Map/AI/6.49b%20AI.rar

DOTA ALLSTARS V6.49 C

http://feattheone.persiangig.com/DotA%20Map/AI/6.49c%20AI%2B%201.52.zip

DOTA ALLSTARS V6.51

http://feattheone.persiangig.com/DotA%20Map/AI/6.51%20AI%2B%201.52.rar

DOTA ALLSTARS V6.52

http://www.4shared.com/file/54055709/6ef87961/652_AI.html

DOTA ALLSTARS V6.53

http://download61.mediafire.com/dbnyilefzlng/1wm7ui4jrrn/DotA_Allstars_6.53_AIplus_1.52_Revision_03

DOTA ALLSTARS V6.54

http://www.4shared.com/file/59373964/f4659082/DotA_Allstars_v654b_AIPlus_152_Rev_01_wwwcrashgameblogfacom.html?dirPwdVerified=599d9d06

DOTA ALLSTARS V6.56

http://www.4shared.com/file/69767658/7abe3345/DotA_Allstars_656_AIplus_152_Revision_01wwwcrashgameir.html

DOTA ALLSTARS V6.57

http://www.4shared.com/file/72830447/9a529a83/DotA_Allstars_657b_AIplus_152_Revision_01wwwcrashgameir.html

DOTA ALLSTARS V6.58

http://behzad-1.persiangig.com/Maps/AI/DotA_Allstars_6.58b_AIplus_1.52_Revision_01[www.crashgame.ir].rar

DOTA ALLSTARS V6.59

http://www.4shared.com/file/82817351/51526107/DotA_Allstars_659_AIplus_152_Revision_01wwwcrashgameir.html

  DOTA ALLSTARS V6.60  6VS6

http://warcraft.gamewebz.com/wp-content/uploads/482/DotA_Allstars_v6.60b_6v6_Ver.1.w3x

 DOTA AKLLSTARS V6.60

ai نیومده یعنی پیدا نکردم!!!!!!!!

DOTA ALLSTARS V6.61

http://warcraft.gamewebz.com/wp-content/uploads/510/DotA_Allstars_v6.61b_AI_PA4.w3x

DOTA ALLSTARS V6.62

http://www.4shared.com/file/130032148/cbcd26ea/DotA_Allstars_v662_AI_021wwwcrashgameir.html

&

http://www.epicwar.com/maps/download/109199/c9d2b5d1a0c17f11966be6cd23f28e7d4aa8f091/DotA%20Allstars%20v6.62%20AI%200.21.w3x

نظر بدید
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 19 شهریور 88 17:14